Concello » Servizos diversos » Liña de axudas
  • Axudas polo nacemento ou adopción do terceiro fill@ e sucesivos
  •     Podedes descargar o arquivo de abaixo, en formato pdf. Onde hai información para obter axudas económicas polo nacemento ou adopción do terceir@ fill@ e sucesivos.
  • Departamento de Intervención (Concello de Boiro)
  • 981849960
    981844800
  • AxudasNacementoTerceiroeSeguintesFillos.pdf
Especiais
Taboeiro