Concello » Departamentos » Corporación Municipal
 • Alcaldía
 • Xunta de Goberno Local
 • Órgano municipal de carácter resolutorio

  1. D. Juan José Dieste Ortigueira (Alcalde)
  2. D. Fernando García Diéguez (1º Tenente Alcalde)
  3. Dna. Helena Teixeira Barcala (2ª Tenente Alcalde)
  4. D. Manuel Romero Vázquez (3º Tenente Alcalde)
  5. Dna. María José Lorenzo Ouviña (4ª Tenente Alcalde)
  6. Dna. Beatriz Deus Míguez
 • Delegacións municipais
 •  

   

   

 • Grupos municipais
 • Partido Popular (PP)

  • D. Juan José Dieste Ortigueira
  • D. Fernando García Diéguez
  • Dna. Helena Teixeira Barcala
  • D. Manuel Romero Vázquez
  • Dna. Beatriz Deus Míguez
  • Dna. María José Lorenzo Ouviña
  • D. Diego Santamaría Vila
  • Dna. Cornelia Ces Miranda
  • D. Juan Antonio Moledo Eiras

  Bloque Nacionalista Galego (BNG)

  • D. Xosé Deira Triñanes
  • Dna. Dolores Torrado Ares
  • D. Xoán León Vidal
  • D. José Ríos Vázquez

  Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

  • D. Jorge Campaña Dieste
  • Natalia Laíño Lojo

  Unión Popular de Boiro (UPB)

  • Javier Jesús Ramón Chouza

  Iniciativa Cidadán de Boiro (ICB)

  • Begoña Díaz Soto

   

   

Especiais
Taboeiro