Concello » Departamentos » Corporación Municipal
 • Alcaldía
 • Grupos municipais
 • Partido Popular (PP)

  • D. Juan José Dieste Ortigueira
  • D. Fernando García Diéguez
  • D. Manuel Romero Vázquez
  • Dna. Carmen Beatriz Deus Míguez
  • Dna. Elena Teixeira Barcala
  • Dna. Mª José Lorenzo Ouviña
  • D. Diego Santamaría Vila
  • D. Benigno Miguel González Bermúdez
  • D. Juan Antonio Moledo Eiras

  Bloque Nacionalista Galego (BNG)

  • D. Xosé Deira Triñanes
  • Dna. Dolores Torrado Ares
  • D. Xoán León Vidal
  • D. José Ríos Vázquez

  Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

  • D. Jorge Campaña Dieste
  • Natalia Laíño Lojo

  Unión Popular de Boiro (UPB)

  • Javier Jesús Ramón Chouza

  Iniciativa Cidadán de Boiro (ICB)

  • Begoña Díaz Soto

   

   

 • Xunta de Goberno Local
 • Órgano municipal de carácter resolutorio

 • Delegacións municipais
 • Área Alcalde / concelleir@

  Policía Local e Protección Civi

  Economía e Facenda

  Turismo

  Relacións Públicas e Institucionais

  D. Juan José Dieste Ortigueira

  Obras Públicas e  Vías

  Urbanismo

  D. Fernando Manuel García Diéguez

  Persoal

  Cultura e Patrimonio

  D.ª Helena Teixeira Barcala

  Deportes e xuventude

  Festexos

  D. Manuel Romero Vázquez
  Servizos Sociais, Muller e Terceira Idade D.ª Carmen Beatriz Deus Míguez

  Ensino

  Sanidade

  Consumo

  D.ª María José Lorenzo Ouviña

  Medio Rural

  Comercio

  D. Diego Santamaría Vila

  Agricultura e Montes

  Pesca e Marisqueo

  D. Benigno Miguel González Bermúdez

  Praias, Medio Ambiente

  Servizos (alumeados, augas, sumidoiros e cemiterios)

  D. Juan Antonio Moledo Eiras
 •  

   

   

Especiais
Taboeiro