Turismo » Country tourism
  • Introducción
  • Neste apartado pretendemos dar a coñecer tódolos locais adicados ó turismo rual dentro do Concello de Boiro. Parándonos dunha forma detallada en cada un deles para ver o que nos ofrecen. Actualmente en Boiro hai 5 construccións adicadas ó turismo rual: <2> Casa da Posta de Valmaior; <3> Casa do Patín; <4> Os Petroglifos; <5> Casa do Prado <6> Casa da filomena <7> Hotel rural Neixón.

Especiais
Taboeiro