Concello » Departamentos » Servicios Sociais
 • Características
 • Praza de Galicia, s/n. 15930. Boiro (A Coruña) Ed.Consistorial
 • 981849960
  981844800
  Fax: 981844008
 • II PIOM
 • Marxinación social
 • Recursos:

  Prestacións Socio-económicas

  • Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)
  • Axudas para situacións Emerxencia Social
  • Axudas a persoas físicas e xurídicas razón de interese social ou humanitario
  • Axudas aos concellos para infravivenda rural
  • Axudas á entidades locais para erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma.
 • Discapacidades
 • Maiores
 • Recursos:

  Prestacións Socio-económicas:

  • Pensión non contributiva de xubilación
  • Fondo de Asistencia Social-Ancianidade
  • Axudas individuais non periódicas para terceira idade

  Programas:

  • Cheque Asistencial
  • Acollemento Familiar para a terceira idade
  • Turismo Social
  • Programas de Respiro familiar
  • Programa Coñece o teus país
  • Turismo Social para emigrantes
  • Xuntos no Nadal
  • Programa de vacacións para persoas maiores do IMSERSO
  • Programa de Axuda no Fogar
  • Teleasistencia
Especiais
Taboeiro